Vydělávej s LAMOU

Kdo je LAMA mobile a jaké nabízí služby?

Jsme mobilní operátor, s kterým díky vteřinové tarifikaci šetříte již od první vteřiny. Nabízíme tarify bez závazků a bez zbytečných poplatků. Nabízíme i tarif bez měsíčního paušálu, s kterým můžete volat již od jedné koruny a zaplatíte skutečně jen za to, co provoláte. Navíc vám prostřednictvím programu Vydělávej s LAMOU nabízíme možnost lehkého pravidelného přivýdělku z domova a získání dalších výhod.

Kdo se může zaregistrovat do programu Vydělávej s LAMOUa využívat výhod tohoto programu?

Zaregistrovat se může kdokoliv, kdo chce nabízet naše tarify a získat jak finanční odměnu, tak další výhody tohoto programu.

Jak probíhá spolupráce?

Nejdříve se musíte zaregistrovat. Po registraci vám na vaši kontaktní emailovou adresu zašleme odkaz na potvrzení registrace a Smlouvu o zprostředkování. Pokud budete s podmínkami smlouvy souhlasit, potvrďte vaši registraci a smlouva je tím uzavřena. Údaje o potenciálních zákaznících pak vkládáte do záložky Registrace nového zákazníka . Pokud si vámi doporučený zákazník naše služby objedná a bude včas hradit faktury, budete od nás pravidelně dostávat finanční odměnu a jako náš zákazník i bonusy v podobě našich služeb zdarma.

Jakou dostanu odměnu za zprostředkování služeb LAMA mobile?

Za každého zákazníka, kterého jste doporučili a který s námi uzavřel smlouvu,budete průběžně dostávat odměnu během celé doby trvání jeho smlouvy. Odměna se vyplácí za každou zaplacenou fakturu doporučeného zákazníka ve výši 20% z uhrazené částky (bez DPH).
Pokud jste zároveň i naším zákazníkem dostanete navíc i bonus v podobě našich služeb zdarma. V případě, že budete mít 5 zákazníků, za které dostanete v daném měsíci provizi, aktivujeme vám navíc ještě balíček 50 SMS zdarma. Pokud budete mít 10 aktivních zákazníků, za které obdržíte provizi, budete si moct vybrat, jestli chcete aktivovat datový balíček 150 MB nebo dva balíčky 50 SMS.

Jak bude odměna vyplácena?

Odměna bude vyplácena na bankovní účet, který je třeba vyplnit při vaší registraci do programu Vydělávej s LAMOU.
Odměna bude zasílána vždy do 20 dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce, ve kterém nastala splatnost faktury doporučeného zákazníka. Evidenci odměn můžete sledovat v záložce Přehled zákazníků.

Podléhá odměna dani z příjmu?

Vaše odměna podléhá stejně tak jako jiné příjmy Zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů: § 38g. Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.