Vydělávej s LAMOU

Kdo je LAMA mobile?

Jsme mobilní operátor, nabízející lidové tarify za férové ceny. Prostřednictvím programu Vydělávej s LAMOU nabízíme možnost lehkého pravidelného přivýdělku z domova.

Kdo se může zaregistrovat do programu „Vydělávej s Lamou“ a využívat výhod tohoto programu?

Zaregistrovat se může kdokoliv, kdo chce nabízet naše tarify a získat tak finanční odměnu.

Jak probíhá spolupráce?

Nejdříve se musíte zaregistrovat. Po registraci vám na vaši kontaktní emailovou adresu zašleme odkaz na potvrzení registrace a Smlouvu o zprostředkování. Pokud budete s podmínkami smlouvy souhlasit, potvrďte vaši registraci a smlouva je tím uzavřena. Váš nový potenciální zákazník pak zavolá na naši zákaznickou linku, kde nahlásí, že byl doporučen, sdělí nám váš email (zaregistrovaný v systému „Vydělávej s Lamou“) a my se o něho již postaráme. Pokud si vámi doporučený zákazník naše služby objedná a bude včas hradit faktury, budete od nás pravidelně dostávat finanční odměnu.

Jakou dostanu odměnu za zprostředkování služeb LAMA mobile?

Za každého zákazníka, kterého jste doporučili a který s námi uzavřel smlouvu,budete průběžně dostávat odměnu během celé doby trvání jeho smlouvy. Odměna se vyplácí za každou zaplacenou fakturu doporučeného zákazníka ve výši 20% z uhrazené částky (bez DPH).

Jak bude odměna vyplácena?

Odměna bude vyplácena na bankovní účet, který je třeba vyplnit při vaší registraci do programu Vydělávej s LAMOU.
Odměna bude zasílána vždy do 20 dnů po skončení příslušného kalendářního měsíce, ve kterém nastala splatnost faktury doporučeného zákazníka. Evidenci odměn můžete sledovat v záložce Přehled zákazníků.

Podléhá odměna dani z příjmu?

Vaše odměna podléhá stejně tak jako jiné příjmy Zákonu č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů: § 38g. Daňové přiznání je povinen podat každý, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, přesáhly 15 000 Kč, pokud se nejedná o příjmy od daně osvobozené nebo o příjmy, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně. Daňové přiznání je povinen podat i ten, jehož roční příjmy, které jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob, nepřesáhly 15 000 Kč, ale vykazuje daňovou ztrátu.