Chytrý domov

Využijte i naši nabídku elektřiny a plynu
a získáte k tomu ještě výhodnější paušál. Kdo má
lamy všechny tři
, tak ten nejvíc ušetří!

KOMBINACE SLUŽEB

S LAMOU nejen levně voláte, ale i topíte a svítíte.
Využijte i naši nabídku elektřiny a plynu a získáte
k tomu ještě výhodnější paušál.

LAMA energy

LAMA mobile je součástí české investiční
skupiny LAMA ENERGY GROUP. Na českém trhu
je skupina LAMA na prvním místě v obchodu s těžkými
topnými oleji a hnědouhelným generátorovým
dehtem a na druhém místě v těžbě
ropy a plynu.